Shenzhen WST Paper Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Shenzhen WST Paper Co., Ltd.
Guangdong, China
Hot-bán
Màu đen Bìa
White Paperboard
Grey Paperboard
1.055,00 US$ - 1.100,00 US$/Tấn hệ mét
1 Tấn hệ mét(Min. Order)
0,70 US$ - 1,06 US$/Tấm
100 Tấm(Min. Order)
600,00 US$ - 800,00 US$/Tấn hệ mét
1.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
544,00 US$ - 600,00 US$/Tấn hệ mét
10 Tấn hệ mét(Min. Order)
1.055,00 US$ - 1.100,00 US$/Tấn hệ mét
1 Tấn hệ mét(Min. Order)
900,00 US$ - 1.100,00 US$/Tấn hệ mét
1.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
535,00 US$ - 655,00 US$/Tấn hệ mét
10 Tấn hệ mét(Min. Order)
599,00 US$ - 619,00 US$/Tấn hệ mét
1.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
499,00 US$ - 799,00 US$/Tấn hệ mét
10.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
500,00 US$ - 560,00 US$/Tấn hệ mét
1.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm